HET VEENGEBIED VAN CUL-DES-SARTS

Maak de wandeltocht ‘ la Tourbière’, dan kun je deze soortenrijkdom beter ontdekken.

Eigenschappen

Oppervlakte : 6,25 hectaren

Het Veengebied - Beschrijving

Het veengebied van Cul-des-Sarts situeert zich rond de bronnen van het riviertje de ‘Marais’, een piepkleine zijrivier van ‘l’Eau Noire’. We bevinden ons hier in de westelijke Ardennen, aan de rand van het Plateau van Rocroi. De plaats is een voormalig turfwinningsgebied, sedert lang verlaten. Het botanisch belang van dit moerasgebied is al lang gekend : in 1926 publiceerde Pierre Jouanne, een jonge franse botanicus,een opvallende vegitatiekundige studie over dit gebied. Sedertdien zijn een aantal beheersmaatregelen getroffen en andere zijn voorzien in het kader van de herstelactiviteiten van dit natuurgebied.

Natuurlijke rijkdommen

  • wilgenbosjes
  • veldrus
  • een zuurminnend pijpestrootje
  • zachte berk
  • trekrus op heidegrond
  • een mooi populatie klimopklokjes, aan de rand van de greppel. Dit bloemetje komt op meerdere plaatsen voor in de vallei van l’Eau Noire.
  • Ook de gevlekte orchis komt hier veelvuldig voor, vlakbij de stukken halfnatuurlijk grasland.
t

COORDINATEN

49°57’31.9″N 4°27’30.4″E