COUVIN

De stad wordt voor de eerste keer vermeld in 872, onder de naam « Cubinium ».

Op het grondgebied waren toen monniken van Saint-Germain-des-Près gevestigd.

Het huidige stadsgedeelte « la vieille ville » of de « oude stad », dat eertijds volledig ommuurd was, vertoont nog opmerkelijke sporen van deze configuratie.

Deze sporen getuigen van het belang van deze « Place » (versterkte plaats) aan de grenzen van het Prinsbisdom Luik, waarvan Couvin één van de 23 « goede steden » was. Bovenop de steile klif, die een uitgelezen plek vormde voor een wachtpost, bevond zich al sinds de Middeleeuwen een kasteel.